Mạ Crom cứng – quá khứ, hiện tại và tương lai P1

mạ crom cứng khuôn dập

Giới thiệu mạ crom cứng

Mạ Crom cứng là một thành phần tương đối nhỏ nhưng quan trọng của thị trường xi mạ Crom tổng thể, đã phải chịu đựng căng thẳng lớn và thay đổi các lực lượng thị trường trong thập kỷ qua. Do thay đổi các quy định về sức khoẻ và môi trường, nhiều công ty xi mạ crom đã buộc phải ngừng sản xuất hoặc di chuyển ra các khu CN. Mạ Crom cứng được sử dụng trong các ứng dụng quan trọng như phục hồi ty ben, xilanh thủy lực, các thiết bị phần cứng trong nhà máy – các ứng dụng này đã được khái quát trong loạt bài viết cũ.

Xem chi tiết